• 13-04-2024 14:48

Manset.nl

Manset Gazetesi Hollanda

Dövizle Askerlik İçin Son Gün 29 Aralık

Dec 11, 2017

Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan 27.01.2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamlamış olanlarla 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Deventer Başkonsolosluğu tarafından yapılan duyuru şu şekildedir:

Yukarıda belirtilen vatandaşlarımız 31 Aralık tarihine kadar gerekli belgelerle başvurularını yapıp, işlemlerini tamamlamadıkları takdirde yurtdışındaki vatandaşlarımıza tanınan dövizle askerlik hakkını tamamen kaybedeceklerdir. Olası hak kayıpları ve mağduriyetlerin yaşanmaması için, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın biran önce yurtdışındaki temsilciliklerimize dövizle askerlik başvurularını yapmaları ve işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla dövizle askerlik hizmeti 6.000 Avrodan 1.000 Avroya düşürülmüş ve başvuru süresi 38 yaşla sınırlandırılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 38 yaşını tamamlamış olanlara ise istisnai bir hak tanınmış 31 Aralık 2017 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanma imkânı verilmişti. Ayrıca, 1979 doğumlu vatandaşlarımız da 2017 yılı itibariyle 38 yaşını tamamlayacakları için bu kişiler bakımından da dövizle askerlik hakkı, kanundaki 38 yaş sınırı gereği, 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Dikkat Edilecek Hususlar;

–111 Sayılı Dövizli Askerlik Kanunu uyarınca 1.000.- Avro tutarındaki harcı ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve Deventer Başkonsolosluğu görev bölgesinde ikamet eden 1979 doğumlu ile 1977 daha önceki bir yılda (1978’te doğanlar hariç) doğmuş olan 38 yaşından büyük Askerlik Yükümlüsü vatandaşlarımızın, en geç 29 ARALIK 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurarak belirtilen döviz miktarını ödeyerek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bu durumda olan vatandaşlarımız, randevu almadan 29.12.2017 tarihine kadar doğrudan Başkonsolosluğumuza gelerek belirtilen işlemlerini yaptırabileceklerdir.

–Dövizle Askerlik Kanununun Geçici 53. Maddesi gereğince; yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile 1977 ve daha önceki yıllarda doğmuş ve daha evvelki dövizle askerlik mevzuatlarına göre, (5.112, 10.000 veya 6.000 Avro üzerinden) en az bir taksit ödeyerek dövizle askerlik başvurusunda bulunmalarına karşın dövizle askerlik kalan borçlarını 38 yaş sınırı içinde tamamlamamaları sebebiyle dövizle askerlik yasası kapsamından çıkartılmış olan yükümlülerin, başvuru tarihi itibariyle, dövizle askerlik şartlarına haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (Son İş Günü: 29.12.2017) tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvuru yaparak herhangi bir ilave ücret ödemeden dövizle askerlik yasası kapsamına yeniden alınarak terhis işlemlerini yaptırabilirler.

Başvuruları mevcut olmakla beraber dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış olan yükümlülerin, işlemleri için aşağıda kayıtlı olan belgeler ile 31.12.2017 (Son İş Günü: 29.12.2017) tarihinden önce şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir:

-Son iş/çalışma durumunu gösteren belge
-Türk/Hollanda pasaportu veya oturma kartı,
-Belediyeden alınacak güncel ikamet belgesi.

Başvuru tarihi ile 38 yaş sonu arasındaki sürede Türkiye’de bir yıl içerisinde 6 aydan fazla kalınmamış olması şartı aranmaktadır. Anılan tarihten sonra işlem kabulü mümkün olmayacağından, belirtilen husus bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın dikkatine saygılarımızla sunulur.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.