• 18-04-2024 06:14

Manset.nl

Manset Gazetesi Hollanda

Hollanda Türkiye Hukuk Enstitüsü kuruldu

May 14, 2018

Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi, hukukun uygulanmasındaki sorunların çözümü ile hızlı ve etkin çözümler sunmak maksadıyla Hollanda Türkiye Hukuk Enstitüsü (NTJİ) resmen kuruldu.

Enstitünün kurulması dolayısıyla düzenlenen tanıtım programı, Rotterdam Tarih Müzesi’nde gerçekleştirildi. Programa Türkiye’den Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek ve Avukat Arabulucu Kemal Ergün, Hollanda Türkiye Ticaret Odası Vakfı Başkanı ve Elfi Letselschade Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre, hukukçular ve basın mensupları katıldı.

Avukat Alperen Doruk’un moderatörlüğünü ve Gülşen Emre’nin organizasyonunu yaptığı lansman toplantısında Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek ve Avukat Arabulucu Kemal Ergün de birer konuşma ve sunum yaptılar.

Ev sahibi olarak Hollanda Türkiye Hukuk Enstitüsü Başkanı Avukat Onur Emre konuşmasında bu enstitüyü kurma gerekçelerini anlattı. Avukat Onur Emre, “Kurucu başkanlığını yaptığım bu Enstitünün kurulusu/hazırlanması aşamasında emeği gecen ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. İki ülke arasında faaliyet gösterecek bir enstitümüzü açılışını yapıyoruz.”

Neden bir enstitü?

“Öncelikle hukuk sistemlerine yön verecek bir kurum olarak varlığımızı devam ettirmek için. Öte yandan iki ülkede saygın enstitüleri arasında yer almak için. Bu yolda; Üniversiteler  ve akademik dünya ile işbirliği sağlamak ve  kurumsal bir yapıyı hedeflemek için. Enstitümüz şirketlere, bireylere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli makamlara Hollanda ve Türk hukuku hakkında bilgi ve tavsiye sağlamak amacı ile kurulmuştur. Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin günden güne gelişmesi ve her iki ülkede mevcut kanun ve içtihatların her gecen gün değişmesi nedeni ile hukukun uygulanmasındaki sorunların çözümü için çalışmalar yapacağız. Enstitümüz her iki ülkede hukuk alanında faaliyet gösteren tecrübeli ekibi ve geniş ağı sayesinde Hollanda hukukunun uygulanmasında hızlı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemektedir.”

Enstitünün hizmetleri

“Objektif bilgi ve belgelere dayanan ve Hollanda hukuku uyarınca doğrudan kullanılabilir raporlama ve danışmanlık hizmetleri sağlamak Enstitünün başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Söz konusu danışmanlık hizmeti dâhilinde hazırlanacak ayrıntılı raporda, karşı karşıya kalınan hukuki sorun açısından Hollanda ve Türk hukukunun uygulanabilirliği tespit edilecek olup ilgili hukuk uyarınca gerekçeli bir sonuç bölümü de yer alacaktır. Enstitümüzün uzmanlık alanları her iki hukuk sisteminde de öncelikli olarak şirketler hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, arabuluculuk, kişiler ve aile hukuku ile miras hukuku olarak sıralanabilecektir.”

Enstitünün işleyişi

“Hukuki bir sorunun varlığı halinde taraflar sorunun çözümü hususunda Enstitü ile iletişime geçerek hukuki sorunun tanımını ve ayrıntılarını bir başvuru formu aracılığı ile Enstitü’ye iletebileceklerdir. Başvuru formu tarafına ulasan Enstitü en kısa sürede taraflar ile iletişime geçerek sürecin işleyişi hususunda taraflara bilgilendirmede bulunacak ve talepler doğrultusunda sürecin isleyişine yön verecektir.”

“Hepimizin bildiği üzere günümüz dünyasında alternatif uyuşmazlık çözüm araçları olarak arabuluculuk ve tahkim önem arz etmektedir. Arabuluculuk, uyuşmazlıkların çözümünde hak temelli değil menfaat temelli olup fazla biçimsel ve bağlayıcı olmayan, hüküm vermekten daha çok tavsiye edici nitelikte bir yöntemdir. Bu nitelikleri sayesinde kazanmak veya kaybetmek üzerine değil, kazan/kazan ilkesine üzerine kurulmuş bir anlayışla işlemektedir. Tahkim kurumu ise hukukun yasama, yaşamın gerekliliklerine ve gereksinimine uygulanabilmesi ihtiyacından doğmuş, bu ihtiyaç kendi seklini ve teşekkülünü talep ettiği için klasik yargılama aracı dışında bir kurum olarak tahkim kurumunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Niteliği itibari ile tahkim yöntemi her ne kadar arabuluculuk kurumu kadar esnek, pragmatik, iş ve çözüm odaklı değil ise de, klasik yargılama yöntemine oranla çok daha hisli işleyen bir araçtır.” şeklinde konuştu.

Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Öğr. Üyesi ve Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Başkanı Avukat Arabulucu Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek, ‘Türk Hukukunda Tahkim ve Arabuluculuk Yöntemleri’ konulu bir konuşma yaptı.

“Bu enstitünün kurulmasına önayak olan Onur Emre beyi tebrik ediyorum. Düşünmek ve üretmek büyük bir vizyon gerektirir. Dahası bu düşünmekten öte hayata geçirmek için çaba göstermek daha büyük bir irade gerektirir. Bu bakımdan Onur beyi kutluyorum. Hakikaten boş bir alandır bu. Türkiye’deki hukuk sektöründe en büyük sıkıntımız rekabet edememektir. Maalesef Türk hukuku ve Türk hukukçusu yabancılarla rekabet edebilecek kabiliyete yeteri kadar gelememiştir. Sıkıntı, bu alanda yeterli cesaret ve girişkenliğin olmamasıdır. Dolayısıyla Ethem ve Onur Emre, bu konuda beni şahsen memnun eden muazzam bir sektöre giriş yaptılar. Belki kendileri bile ne kadar önemli bir alana girdiklerini şuanda farkında bile değiller. İlerde bu gayretin semeresini alacaklar.” dedi.

Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Arabulucu Kemal Ergün de ‘Türk Hukukunda Arabuluculuk Merkezleri’ konulu bir sunum yaptı.

Kemal Ergün şöyle konuştu: “Arabulucuk Türkiye’de çok yeni bir konu. Daha emekleme devresinde. Bir takım sorunlarımız var ama bunları gönül verdiğimiz için aşacağız ve güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Arabulucu ve Hakemlerimizin amaçları; uyuşmazlıkları kazan-kazan şeklinde çözerek birey ve toplum barışına hizmet etmek, davaların yol açtığı gecikme ve masrafları azaltarak, mahkemelerin tıkanıklığını gidermek, kişilerin uyuşmazlık çözüm sürecinde daha etkili olmasını sağlamak ve adalete erişimi kolaylaştırmaktır.”

Enstitünün lansmanı sonrası Hollanda ve Türkiye bayrak renklerinden oluşan kurdele, Başkan Onur Emre, Alperen Doruk, Prof. Mustafa Serdar ve Hollanda Türkiye Ticaret Odası Vakfı Başkanı Ethem Emre tarafından kesildi.

Kokteyl’de misafirler sohbet etme olanağı buldular. Enstitü ve çalışmaları hakkında daha geniş bilgi için kurumun www.ntji.nl sayfası ziyaret edilebilir.

Foto: Theo Ebeli

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.