• 30-05-2024 10:16

Manset.nl

Manset Gazetesi Hollanda

Hollanda Türkiye Sağlık Vakfı (HTSV) Kuruldu

Mar 19, 2017

Hollanda’da yaşayan Türklerin her türlü sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak temel amacıyla kurulan Hollanda Türkiye Sağlık Vakfı(HTSV), bir tanıtım resepsiyonu tertip etti.

Rotterdam Huqqa Restoran’da düzenlenen tanıtım resepsiyonuna başta Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız olmak üzere HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, CPD Başkanı Mehmet Emin Ateş,  Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, NETUBA Koordinatörü Hatice Bekker, bazı STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

 Programın açılış konuşmasını yapan Hollanda Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı Psikoterapist Dr. Murat Can, vakfın neden kurulduğu, bundan sonra neler yapacağı konusunda katılımcılara bilgiler sundu.

Murat Can, “Vakfımızın bu hafta açılışı tesadüfi değildir. Ancak son günlerde yaşanan olaylarla da ilgisi yoktur. Zira bilindiği üzere sağlık vakfı olduğu için ‘14 Mart Tıp Bayramı’ haftasına göre planlanmış bir açılıştır. Etnik köken Hollanda’da sağlık sektöründe yapılan araştırmalarda konuya karıştırılmadığı için son birkaç yıldır yabancıların sağlık veya hastalık durumu hakkında somut bilgilere sahip değiliz. Ancak ondan önceki onlarca yılın özeti; göçmenlerin sağlık durumu hem ruh hem de beden sağlığı açısından kötüdür, onlarda daha fazla veya farklı sağlık sorunları söz konusudur. İşte bu ‘fazla veya farklı sorunlar’ temel konusunda yardımcı olmaya çalışmak, neden ve sonuçlarıyla ilgilenmek ve belki de iki kültür arasında bir köprü görevi görmek için Hollanda Türkiye Sağlık Vakfı’nın kurulması bir zorunluluk haline gelmiştir.” dedi.

Dr. Can, Hollanda’da yaşayan Türklerin her türlü sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve bunların çözümlenmesine yardımcı olmak temel amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen HTSV’nın amaçlarını şöyle sıraladı:

Hollanda’da ki Türklerin sağlık sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak; Hollanda’daki Türkleri sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek; Başta Türkler olmak üzere Hollandalı kişi, kurum ve kuruluşlarla diğer göçmen, etnik ve kültürel gruplarla ilgili sağlık konularında işbirliği yapmak; Hollanda ve Türkiye arasında sağlık alanında mesleki bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, araştırmalar yapmak, stajlar, meslek içi ve sonrası eğitimler düzenlemek, bu konularda danışmanlık ve aracılık yapmak; Hollanda’da sağlıkla ilgili bilim dallarında okuyan Türklere ve Türkler konusunda bilgilenmek isteyen Hollandalı öğrencilere her türlü yardımda bulunmak; Sağlık ve göçmenlik konularında araştırma, inceleme ve yayınlarda bulunmak; Hollanda Türkiye arasında sağlık alanında hizmet, ürün, araç-gereç, malzeme, vs konularında danışmanlık ve aracılık yapmak; Hollanda’daki Türklerin, Hollanda sağlık kurum ve kuruluşlarından gerektiği gibi yararlanabilmeleri için çeşitli çalışmalar yapmak; Hollanda’daki Türk ve diğer göçmen kökenli sağlık kurum ve kuruluşlarıyla amaca uygun çalışmalar yapmak; Türklerin oluşturabileceği değişik sağlık meslek odaları, vakıf, dernek ve birliklere yardımcı olmak ve beraber çalışmak; Aynı zamanda bir Network kurumu olarak sağlık ve sosyal hizmet alanlarında Türklere hizmet veren meslek elemanı, kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak; Hollanda’da ‘Çok kültürlü sağlık uzmanı’ kalite belgesini oluşturup yaygın kullanılır hale getirmek; Bu amaçlar çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere Türklerin yaşadığı diğer ülkelerle birlikte çalışmak; Tüzükle belirlenen amaçları gerçekleştirmek için ayni ve nakti yardımlar, bağışlar v.s. bulmaya çalışmak.

Murat Can vakfın hizmetlerini ise şöyle açıkladı: Haber ve bilgilendirme bültenleri, yapılacak etkinliklere davetler, buluşma ve tanışma etkinlikleri, ilgili konularda bilgilendirme toplantıları, amaç konularıyla ilgili kurs ve eğitimler, network geliştirme, ilgili alanlarda iş ve işçi ilanları, databank tan yararlanma hizmetleri vb.

HTSV’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Murat Can (Psikoterapist),  Melih Oyman (Aile hekimi), Ahmet Kaya (Diş hekimi) ve Onur Emre (Avukat). Bu yönetim kurulu yanında vakıfta sağlık ve sosyal refah alanının değişik uzmanlık dallarını temsilen en az iki kişinin katılımıyla oluşturduğu bir ‘Danışma kurulu’ da söz konusu. Slayt eşliğinde yapılan sunum sonrası davetliler birbirleriyle sohbet etme ve tanışma olanağı buldular.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.